Valdres Energi Entreprenør, logo

Aktuelt

Eidsiva passerer 4000 fiberkunder i Valdres i 2023
Aktuelt
Eidsiva passerer 4000 fiberkunder i Valdres i 2023

Eidsiva passerer 4000 fiberkunder i Valdres i 2023

Over 4200 boenheter, fritidsboliger og bedrifter vil innen utgangen av 2023 ha fiberbredbånd gjennom Eidsiva.

-Eidsiva Bredbånd har de seneste ti årene gjennomført en betydelig utbygging av fiberbredbånd i Valdres, og fortsetter nå arbeidet med å tilby fiber til så mange som mulig i regionen. Vi jobber kontinuerlig med å forsterke fibernettet i Valdres ved å bygge flere ulike tilførselslinjer inn og gjennom regionen. Dermed blir risikoen mindre for utfall av Internett og tv hvis en eller flere fiberlinjer skulle bli brutt, sier leder for salg i Eidsiva Bredbånd Vegard Fredheim.

Gravearbeider, trekking av fiberkabler og montasjearbeider er i 2022 gjennomført i ulike deler av Valdres. På Beitostølen utføres nå ett av Valdres største fiberutbyggingsprosjekt noensinne, sammen med regionale entreprenører som Laje og Valdres Energi Entreprenør.

Den pågående utbyggingen i Valdres åpner også opp for dem som ikke er abonnenter i dag også kan få fiber der hvor det bygges ut. Dette gjelder både boliger, fritidseiendommer og bedrifter. Samtidig jobbes det aktivt med å tilby fiber i nye områder. Et eksempel på dette er Vaset hvor Eidsiva Bredbånd nå planlegger fiberutbygging fra Vaset sentrum til Høyseth Panorama. I Damtjednlie i Danebu vil også hytter få tilbud om fiber, gitt tilstrekkelig oppslutning.

Fiber til flere
-Oppgraderingen til fibernett i hytteområder i Valdres gjør at både kundegrunnlaget og fibernettet til Eidsiva Bredbånd vokser. Dette vil igjen gjøre det mulig å tilby fiber til flere i regionen. Eidsiva Bredbånd har satt seg mål om 100 prosents bredbåndsdekning i hele Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å få dette til. Flere fritidsboligkunder vil også bidra til mer fiberutbygging for boliger i hele Innlandet, sier Fredheim.

Suveren kapasitet og innhold med fiber
Med fiber slipper Eidsiva Bredbånds kunder å dele kapasitet med andre, som kan gi hastighetsbegrensninger ved stor belastning i helger og høytider. Internett og TV levert gjennom fiberkabel gir mer eller mindre uendelig kapasitet, med suveren hastighet både inn og ut. Du trenger ikke å ta hensyn til avstand til basestasjoner, datapakker og om andre er på nett samtidig som deg. Med fiber har du alltid raskt og stabilt nett.

Dato
24/03-2023
Publisert av
Kjetil Seigen
cross