Valdres Energi Entreprenør, logo

Over 4200 boenheter, fritidsboliger og bedrifter vil innen utgangen av 2023 ha fiberbredbånd gjennom Eidsiva.

-Eidsiva Bredbånd har de seneste ti årene gjennomført en betydelig utbygging av fiberbredbånd i Valdres, og fortsetter nå arbeidet med å tilby fiber til så mange som mulig i regionen. Vi jobber kontinuerlig med å forsterke fibernettet i Valdres ved å bygge flere ulike tilførselslinjer inn og gjennom regionen. Dermed blir risikoen mindre for utfall av Internett og tv hvis en eller flere fiberlinjer skulle bli brutt, sier leder for salg i Eidsiva Bredbånd Vegard Fredheim.

Gravearbeider, trekking av fiberkabler og montasjearbeider er i 2022 gjennomført i ulike deler av Valdres. På Beitostølen utføres nå ett av Valdres største fiberutbyggingsprosjekt noensinne, sammen med regionale entreprenører som Laje og Valdres Energi Entreprenør.

Den pågående utbyggingen i Valdres åpner også opp for dem som ikke er abonnenter i dag også kan få fiber der hvor det bygges ut. Dette gjelder både boliger, fritidseiendommer og bedrifter. Samtidig jobbes det aktivt med å tilby fiber i nye områder. Et eksempel på dette er Vaset hvor Eidsiva Bredbånd nå planlegger fiberutbygging fra Vaset sentrum til Høyseth Panorama. I Damtjednlie i Danebu vil også hytter få tilbud om fiber, gitt tilstrekkelig oppslutning.

Fiber til flere
-Oppgraderingen til fibernett i hytteområder i Valdres gjør at både kundegrunnlaget og fibernettet til Eidsiva Bredbånd vokser. Dette vil igjen gjøre det mulig å tilby fiber til flere i regionen. Eidsiva Bredbånd har satt seg mål om 100 prosents bredbåndsdekning i hele Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å få dette til. Flere fritidsboligkunder vil også bidra til mer fiberutbygging for boliger i hele Innlandet, sier Fredheim.

Suveren kapasitet og innhold med fiber
Med fiber slipper Eidsiva Bredbånds kunder å dele kapasitet med andre, som kan gi hastighetsbegrensninger ved stor belastning i helger og høytider. Internett og TV levert gjennom fiberkabel gir mer eller mindre uendelig kapasitet, med suveren hastighet både inn og ut. Du trenger ikke å ta hensyn til avstand til basestasjoner, datapakker og om andre er på nett samtidig som deg. Med fiber har du alltid raskt og stabilt nett.

I mars startet Morten Skaar Ødegård som daglig leder i Valdres Energi Entreprenør. Morten er 43 år og bor på Fagernes. Han kommer fra mange år i bilbransjen, som teknisk sjef, hovedsaklig i Møller-systemet og Riis Bilglass.

Morten overtar daglig lederrollen i Valdres Energi Entreprenør etter Svein Ivar Rosendal. Svein Ivar var med fra oppstarten av selskapet i 2019 og har nå fått en ny rolle i selskapet etter eget ønske.

Et selskap i vekst

Morten ser frem til å ta fatt på oppgaven som daglig leder. Han synes Valdres Energi Entreprenør er en spennende arbeidsplass og ser at energibransjen er i stor og rask utvikling. Det er mye som skjer om dagen, både på lokalt og nasjonalt plan.

I Valdres Energi Entreprenør får Morten jobbe sammen med 12 trivelige kollegaer med mye fagkunnskap og erfaring, noe han også verdsetter svært høyt.

Morten har mange tanker om videre utvikling av selskapet. I dag tilbys flere produkt og tjenester, aleine og sammen med gode samarbeidspartnere. Han gleder seg til fortsettelsen.

Velkommen med på laget, Morten!

Valdres Energi og EnergiPluss AS inngår samarbeid om å tilby solcelleanlegg i Valdresregionen.

– Vi har funnet en solid partner for å tilby solcelleanlegg i vår region og bidra til grønn omstilling og lavere strømkostnader for kundene våre.

Enkelt valg

Valget av EnergiPluss AS som samarbeidspartner innen solenergi er helt riktig for oss. De har mye erfaring i tilsvarende markeder, bred fagkunnskap og er innovative innen sitt fagområde. Dessuten vil det skape lokale arbeidsplasser i Valdres Energi Entreprenør som skal bygge og drifte anleggene, forteller konsernsjef Bjørg Brestad i Valdres Energi.

Samarbeidet gir vekst

Energi Pluss AS er tilknyttet selskap til Nord-Østerdal Kraftlag SA på Tynset, og har vokst til et av Norges ledende selskap innen solenergi siden starten i 2016.

De prosjekterer, leverer og drifter solcelleanlegg på alt fra boliger, næringsbygg, landbruksbygg til store offentlig bygninger. I tillegg tilbyr de off-grid-systemer til hytter eller bygninger som ikke er koblet til strømnett.

- Vi kjenner EnergiPluss AS gjennom Kraftriket. De er allerede leverandør av solcelleanlegg til Kraftrikets kunder og har over lang tid vist at de er dyktige innen sitt fagfelt, sier Brestad.

– Samarbeidet med Valdres Energi blir spennende og noe vi ser fram til. Sammen med dem skal vi videreutvikle kompetansen innen solenergi og etablere enda flere arbeidsplasser våre distrikter. Solenergi er fortsatt i en tidlig fase og vil vokse mye de neste årene, sier Ivar Müller Often, administrerende direktør i Nord-Østerdal Kraftlag SA.

– Kraftriket har ønske om å tilby en bærekraftig pakke med solanlegg til energikundene våre, og gjøre det gjennom samarbeidspartnere, sier Anders Kvamme, styreleder i Kraftriket.

– Vi vil gi et godt tilbud til kunder som er interessert i solanlegg, både privatpersoner og bedrifter som ser mulighetene innen solenergi. Vi håper også at partnerskapet gjør at solkunder i Valdres Energi og Energi Pluss blir strømkunder hos oss, sier Kvamme.

Strategisk valg

- Vi i Valdres Energi ønsker å tilrettelegge for fornybare energikilder, og være pådriver i den grønne omstillingen i regionen. Solenergi er et naturlig strategivalg for oss, sier Bjørg Brestad.

– EnergiPluss AS har vist at de kan fagområdet og de har bygget svært mange anlegg i Østerdalen og Mjøsområdet, områder som er like våre med tanke på produksjonspotensialet og type infrastruktur, legger hun til.

– Lokalt skal Valdres Energi Entreprenør stå for installasjon og vedlikehold av solcelleanleggene. De kjenner allerede området godt og er i gang med å tilegne seg nødvendig kompetanse.

- Kundene som velger solcelleanlegg fra Valdres Energi og EnergiPluss skal være trygge på å få anlegg med høy kvalitet og en framtidsrettet løsning. Kundene våre får en merverdi gjennom all kunnskap og erfaring som ligger i disse selskapene, avslutter Brestad.

Les mer om EnergiPluss på energipluss.com.

Eventuelle spørsmål rettes til:
Ørjan Gran, Faglig ansvarlig i Valdres Energi Entreprenør
995 03 985 / orjan.gran@valdresenergi.no  eller

Kjetil Seigen, Prosjektkoordinator i Valdres Energi Entreprenør
905 92 391 / kjetil.seigen@valdresenergi.no

Valdres Energi Entreprenør har inngått et samarbeid med ladeoperatør Kople om å bygge og drifte ladestasjoner i Valdres. Bruk av lokal arbeidskraft og nærhet til ladeanleggene skal sikre den gode kundeopplevelsen.

- Valdres Energi Entreprenør vil være en aktør som skal bidra i det grønne skiftet. Å kunne tilrettelegge for at biltrafikken i regionen reduserer skade på klima og miljø og tilby tjenester til elbilmarkedet er helt i tråd med selskapets strategi, sier prosjektansvarlig Kjetil Seigen.

Vår felles målsetting i samarbeidet er at våre kunder skal få god service og at ladeopplevelsen føles enkel.

Rask og effektiv levering med god arbeidsfordeling og samarbeid

Kople bygger og drifter lyn- og hurtigladeanlegg langs veien og normalladeanlegg til offentlige parkeringsplasser og bygg, destinasjoner og næringsbygg.

Kople er med fra starten av prosessen når ladetilbudet skal opprettes, og vil prosjektere anleggene og vurdere behovet og mulighetene.

Deretter koordineres monteringen sammen med Valdres Energi Entreprenør som får anleggene raskt oppe å gå. Videre teknisk drift og vedlikehold vil Valdres Energi Entreprenør stå for.

Ønsker kontakt med grunneiere og utbyggere

Behovet for flere ladestasjoner i Valdres er stort. Kople og Valdres Energi Entreprenør vil i all hovedsak rette seg inn mot næringsvirksomhet, offentlige bygg og parkeringsplasser, butikker, hoteller og hyttedestinasjoner.

- Vi ønsker å etablere tidlig dialog med grunneiere og utbyggere for å planlegge inn ladestasjoner i infrastrukturen. Det skal være enkelt å komme i gang og terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav, sier Jensen.

Vi oppfordrer grunneiere som er interessert i å tilby elbillading som del av sitt servicetilbud til å ta kontakt med Kople eller Valdres Energi Entreprenør.

cross